(A03)汽車防衛駕駛班

訓練對象
.已參加過A02汽車安全駕駛班2天課程者
2天課程內容
術 科
 • .目標煞車、中高速煞車
 • .三角錐連續倒車
 • .行車安全距離
 • .綜合轉彎
 • .溼地煞車
 • .煞車迴避
 • .水膜現象體驗
 • .低摩擦係數煞車

 • 溼地煞車

 • 煞車迴避

 • 三角錐連續倒車
學 科

 •  防衛駕駛
※ 課程項目內容會依各單位需求、天候及場地等因素而調整。