(A01)汽車道路駕駛班

訓練對象
.具汽車駕照,但較無上路經驗或信心者
課程內容
術 科
 • .車輛介紹
 • .自手排車的使用方法
 • .上下車
 • .駕駛姿勢
 • .倒車入庫
 • .路邊停車
 • .方向盤操作
 • .緊急煞車
 • .道路駕駛
 • 倒車入庫
  倒車入庫
 • 路邊停車
  路邊停車

 • 方向盤操作

 • 緊急煞車
 • 道路駕駛
  道路駕駛
 • 實際道路駕駛
  實際道路駕駛
學 科 .交通法規  .路權
※ 課程項目內容會依各單位需求、天候及場地等因素而調整。