(B06)機車道路安全騎乘班

訓練對象
.針對機車快遞業者
課程內容
術 科
 • .車輛檢查
 • .取、架車
 • .騎乘姿勢
 • .緊急煞車(低、中速)
 • .定圓行駛
 • .U字轉彎
 • .綜合轉彎訓練
 • .不良路面平衡訓練
 • 緊急煞車
  緊急煞車
 • 綜合轉彎訓練
  綜合轉彎訓練
 • 道路模擬行駛
  道路模擬行駛
 • 交通法規
  交通法規
 • 平衡訓練
  平衡訓練
 • 8字轉彎
  8字轉彎
學 科
 • .交通法規
 • .路權
 • .事故預防
 • .道路法規模擬行駛
 • .道路行駛
※ 課程項目內容會依各 單位需求、天候及場地等因素而調整。