(A07)企業主駕駛安全駕駛班

訓練對象
.企業主之駕駛
課程內容
術 科
 • .車輛檢查
 • .上、下車
 • .駕駛姿勢
 • .視界與死角
 • .內輪差
 • .方向盤操作
 • .限界轉彎
 • .轉彎中煞車
 • .緊急煞車(低中速)
 • .連續轉彎訓練(綜合訓練場)
 • .反應迴避
 • .鎖死迴避
 • .煞車迴避
 • .尾滑修控
 • 反應迴避
  反應迴避
 • 方向盤操作
  方向盤操作
 • 尾滑修控
  尾滑修控
 • 煞車迴避
  煞車迴避
 • 綜合連續轉彎
  綜合連續轉彎
 • 轉彎中煞車
  轉彎中煞車
學 科
 • .生理認知
 • .駕駛流程
 • .市區駕駛
 • .夜間駕駛
 • .山區駕駛
 • .高速公路駕駛
 • .危險預知
 • .事故預防
※ 課程項目內容會依各 單位需求、天候及場地等因素而調整。