(A04)汽車防衛駕駛班

訓練對象
.已參加過汽車安全駕駛班者(A03)(09:00~16:30)
課程內容
術 科
 • .車輛檢查
 • .目標煞車
 • .行車安全距離
 • .溼地煞車
 • .緊急煞車(中高速)
 • .鎖死迴避
 • .煞車迴避
 • .綜合轉彎訓練
 • .防衛駕駛學科

 • 鎖死迴避
 • 連續轉彎訓練
  綜合轉彎訓練

 • 溼地煞車
 • 煞車迴避
  煞車迴避

 • 緊急煞車

 • 行車安全距離
學 科

 •  防衛駕駛
※ 課程項目內容會依各單位需求、天候及場地等因素而調整。