(A15)場外汽車安駕講習

課程內容
室內靜態教學

(可選擇課程,原則1小時可上3~4課程)

 • .交通法規
 • .路權
 • .事故預防
 • .危險預知
 • .視野死角與內輪差
 • .車輛肇事處理
 • .市區騎乘
 • .夜間騎乘
 • .山區騎乘
 • .高速公路駕駛
 • .雨天駕駛
 • .疲勞駕駛
 • .分心駕駛
 • .生理認知、駕駛流程
 • .簡易故障排除
 • .轉彎.煞車

 • 大客車講習1
  大客車講習1
 • 大客車講習2
  大客車講習2
 • 大貨車講習1
  大貨車講習1
 • 大貨車講習2
  大貨車講習2
 • 汽車講習1
  汽車講習1
 • 汽車講習2
  汽車講習2
室外動態示範
 • .車輛檢查
 • .駕駛姿勢
 • .上下車
 • .轉彎
 • .緊急煞車
 • .方向轉換
 • .死角與內輪差

※ 視需要,請學員體驗示範項目。
※ 課程項目內容會依各 單位需求、天候及場地等因素而調整。